D kategorija

D kategorija - (24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius; baigus šiuos kursus teisę vairuoti D kat. transporto priemones suteikiama nuo 18 ar 21 m., priklausomai nuo to pagal kokią programą igyjama pradinė profesinė kvalifikacija)automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;

PROGRAMA D kat.

D kat.
plius 95 kodas

Teorijos paskaitos 35 ak.val. 35 ak.val.
Praktinis vairavimas 15 ak.val. 15 ak.val.
95 kodo teorijos paskaitos   140 ak.val
95 kodo praktinis vairavimas   10 ak.val.
Kursų kaina :  

360 €

610 €     

 

 

95 KODAS